Visie & Missie


Geschiedenis

Eind jaren '80 was er binnen de v.v. Akkrum een zeer actieve sponsorcommissie die voor de vereniging veel geld binnen haalde. Veel ideeën die toen zijn bedacht leveren de club nu nog geld op. Om in die jaren de kas te spekken werd een grote Fancy Fair georganiseerd op de bovenzaal van Café Jager(Kromme Knilles) met als hoogtepunt taartgooien op Gerrit Edelijn. Een daverend succes waaraan veel vrijwilligers hun steentje bijdroegen. Dit feest smaakte naar meer.

Met Gerrit Edelijn, Jappie Sikkema en Henny Overdiep in de organisatie en Hans Edelijn als technische dienst is het toen voor de Merkecommissie allemaal begonnen. Vier mannen die vanuit de v.v. Akkrum "de Merke" nieuw leven wilde inblazen. Er werd een feesttent geplaatst en voor drie avonden live-muziek besteld. Meer dan 50 vrijwilligers van de v.v. Akkrum bemanden de bar, entree, tentopbouw- en afbraak, muntenverkoop en garderobe. Dit leverde veel inkomsten op voor de club. Veel voorzieningen die in die jaren gerealiseerd zijn werden bekostigd door geld van de Merkecommissie.

Zichtbaarst is natuurlijk de tribune van v.v. Akkrum die grotendeels door vrijwilligers is gebouwd met financiële steun van de commissie. Door de jaren heen kreeg de commissie en de bemanning van de tent steeds meer een dorps karakter met hulp vanuit het hele dorp. Het alleenrecht van v.v. Akkrum op de inkomsten van de Merkecommissie was dan ook niet meer zo gewoon. Veel verenigingen krijgen nu financiële steun van de commissie en zetten daar ook een tegenprestatie tegenover. Waar vroeger v.v. Akkrum-leden de hele Akkrumer Merke runde is het nu een echt dorpsfestijn geworden waar veel verenigingen uit het dorp hun steentje bijdragen.

Doel en Missie

‘Het leven dat is één groot feest’. Laat dit gevoel nou juist naar boven komen tijdens de merke dagen in het laatste volle weekend van Juni. Ieder jaar kijken wij weer met een positieve blik terug op het georganiseerde dorpsfeest. Dit houden we graag als uitgangspunt. Vanuit de Merkecommissie streven wij ieder jaar weer naar een Merke met veel gezelligheid, feestvreugde, fantastische band optredens, saamhorigheid en uiteraard een volle tent op vrijdag, zaterdag en zondag! Tijdens de dagen staat het motto: ‘voor een ieder wat wils’ centraal. We houden er in de voorbereidingen en het programma rekening mee dat alle doelgroepen worden aangesproken van jong tot oud. Naast het uitgangspunt om er een feestje van te maken, willen we opbrengsten weer kunnen investeren in verenigingen en organisaties gevestigd in Akkrum, om er een echt dorpsbelang van te maken!

Verenigingen en Organisaties kunnen een goed onderbouwde sponsoraanvraag indienen bij de Merkecommissie. Wij zullen aan de hand van een aantal criteriapunten de aanvraag beoordelen en het afgesproken bedrag toekennen. In ruil voor het gesponsorde bedrag zal de commissie van de vereniging en of organisatie een tegenprestatie verwachten in de vorm van een vrijwillige inzet tijdens de Merke dagen.